Wednesday, 28 Oktober 2009

Christmas Child, pakking av 4060 eskjum, 28. oktober 2009

Wednesday, 28 Oktober 2009

Bygningur